Google PlusFacebook
Дата:
НУ Паисий Хилендарски
Начално училище в град Стрелча

Учителски екип

Мария Тодорова Иванова - старши учител 

Стойна Динчева Караджова - главен учител

Парашкева Спасова Роглекова - старши учител

Недка Стоянова Пайтакова - старши учител

Денка Ангелова Цемова -старши учител

Цветанка Николова Няголова - старши учител

Ненка Костова Кирова - старши учител

Радка Бойчева Иванова- старши учител

Мария Няголова Дилбазова- старши учител

Панка Лулчева Калбурова - старши учител

Нонка Енева Ганчева - старши учител в група за целодневна организация на учебния ден

Недялка Стойчева Тодорова - учител в група за целодневна организация на учебния ден

Николета Георгиева Иванова - учител в група за целодневна организация на учебния ден

Донка Мичева - учител в група за целодневна организация на учебния ден