Google PlusFacebook
Дата:
НУ Паисий Хилендарски
Начално училище в град Стрелча

Ръководство и администрация

   Иванка Николова Илиева - директор

   Магдалена Василева Стоева - зам.-директор по учебната дейност

   Мария Кръстева Площакова - счетоводител

   Даяна Иванова Петрова - ЗАС