Google PlusFacebook
Дата:
НУ Паисий Хилендарски
Начално училище в град Стрелча

Състав

    Поименен състав  на Обществен съвет към НУ "Паисий Хилендарски"- град Стрелча:

Петя Борисова Димитрова  -Председател 

Тодорка Лакова Танчева- Член

Теодора Тошева Генчева -Член

Ненка Георгиева Стойнова -Член

Татяна Арабаджийска - Член

Панка Петрова Йосифова - Член

Кристина Филипова Нончева -Член

Пепа Динчева Герова - Член

Николена Тодорова Шопова –представител на финансиращия орган

Резерва -Мария Димитрова Кузманова- родител