Google PlusFacebook
Дата:
НУ Паисий Хилендарски
Начално училище в град Стрелча

Състав

    Поименен състав  на Обществен съвет към НУ "Паисий Хилендарски"- град Стрелча, приет на заседание на 16.10.2019 г. за срок от 3 години:

Христина Иванова Белухова - родител на ученичка от 2 клас

Мария Стоянова Дякова- родител на ученичка от 2 клас

Мария Ненова Должева - родител на ученик от 2 клас

Тодорка Лакова Танчева - родител на ученичка от 2 клас

Милана Динчева Спасова- родител на ученичка от 3 клас

Красимира Груйова Стоянова - родител на ученик от 3 клас

Станислава Савова Станева  - представител на финансиращия орган

   Резервни членове:

Петя Иванова Топалова - родител на ученик от 3 клас

Пепа Иванова Деризимова - родител на ученичка от 4 клас

Сузана Бойчева Фръгова- родител на ученичка от 1 клас

Иван Танчев Иванов - родител на ученичка от 4 клас

 

Протокол № 1 за избор на Обществен съвет на родителите