Google PlusFacebook
Дата:
НУ Паисий Хилендарски
Начално училище в град Стрелча

Състав

    Поименен състав  на Обществен съвет към НУ "Паисий Хилендарски"- град Стрелча:

Пенка Бойчева Кацарова-Стефанова - родител на ученичка от 2 клас

Ася Георгиева Ширилинкова - родител на ученичка от 3 клас

Радка Тодорова Салкова - родител на ученичка от 3 клас

Мария Танчева Нейчева - родител на ученик от 4 клас

Денка Борисова Василева - родитерл на ученичка от 3 клас

Нонка Манчева Дескова - родител на ученичка от 2 клас

Станислава Савова Станева  - представител на община Стрелча

   Резервни членове:

Евгени Иванов Костадинов - родител на ученик от 1 клас

Панка Иванова Радева - родител на ученик от 1 клас

Велина Георгиева Динчева - родител на ученичка от 3 клас

Петя Танчева Салкова - родител на ученичка от 4 клас

Пенка Няголова Филипова - представител на община Стрелча

 

 Протоколи на заседанията на Обществения съвет към НУ "П.Хилендарски" - град Стрелча

 

 Протокол на заседание на Обществения съвет от 15.03.2017 г.

 

Протокол на заседание на Обществения съвет от 17.05.2017 г.

 

Заседание на Обществения съвет към НУ "П.Хилендарски" на 21.08.2017г.

 

Покана за заседание на Обществения съвет на 19.09.2017 г.

 

Протокол №5 от 21.08.2017 година

 

Протокол №6 от 19.09.2017 година

Покана за заседание на Обществения съвет през м. февруари

Покана за заседание на Обществения съвет на 20.03.2018 г.