Google PlusFacebook
Дата:
НУ Паисий Хилендарски
Начално училище в град Стрелча

История

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

ЗА НУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" град СТРЕЛЧА

 

       НУ "Паисий Хилендарски" е училище с традиции и 170 годишна история. Годината 1844 е преломна за образованието в Стрелча. Основано е първото светско, чиито наследник е НУ "Паисий Хилендарски". Пътят е дълъг и труден. Път на утвърждаване на училището като център на духовността. 170 години знания, мъдрост и светлина. 170 години като неугасващ светилник училището озарява души и сърца. Всеки ден възторжено и вдъхновено то чертае контурите на нашия град , на нашето бъдеще.  

 

       През 1844 се открива взаимното училище, а през 1848 година - девическото училище, което се помещава в сградата на  взаимното училище, за което е построена нова сграда. По-късно девическото и взаимното училище се сливат в едно и заниманията се водят в същата сграда. 1910 година се започва строеж на нова училищна сграда. Поради Балканската война строежът е спрян и сградата е открита през 1913 г. През 1914 година се довършва още една такава сграда и началното училище се разделя на две - в северния край НУ "Кирил и Методий" , а в южния - НУ "Отец Паисий", което по-късно се преименува в "Паисий Хилендарски".

 

       1955 година прогимназията "Христо Смирненски", гимназията "Девети септември" и НУ "Кирил и Методий" се обединяват в СПУ "Девети септември". През 1965 година е завършена надстройката на сградата на НУ "Кирил и Методий".  През 1967 година  започва ремонта на НУ " Паисий Хилендарски" и през учебните 1967/1968 и 1968/1969 година се  учи в сградата на  НУ "Кирил и Методий" на смени.

 

       На 20.11.1970 година тържествено е открита пристройката на НУ "Паисий Хилендарски" и през 1970/1971 учебна година занятията се водят отново в нея. През 1971 НУ "Паисий Хилендарски" се премества в сградата на НУ "Кирил и Методий" и двете училища се сливат в едно училище и с единно ръководство. В свободната постройка се премества СПУ "Девети септември", а в неговата сграда се настанява първото в страната Средно милиционерско училище.  През 1975/1976 година СПУ "Девети септември" се връща в собствената си сграда и освобождава сградата на началното училище. Два първи, два втори, два трети, два четвърти класа и две групи предучилищно възпитание се пренасят в сградата на НУ "П. Хилендарски" и започват редовни учебни занятия на едносменен режим на обучение. На 19.11.1980 година официално е открито и пуснато в действие парното отопление в централната училищна сграда. През 1996 година по икономически причини парното отопление е спряно. След шест години усилията на училищното ръководство в тази насока се увенчават с успех. Котелът на нафта е сменен с котел на твърдо гориво и парното отопление отново е пуснато в действие. През 1984 година по случай 140 - годишния юбилей на училището тържествено са отрити и пуснати в действие физкултурен салон и столова.

 

       2001 година по причини от демографски характер се закрива филиала към началното училище и обучението се организира изцяло в централната училищна сграда.  През 2008 година към централната училищна сграда е направена пристройка, в която се изграждат вътрешни тоалетни и медицински кабинет. През 2013 и 2014 година по европейски проекти е извършено саниране на училищната сграда и физ. салон, подменена е дограмата , направена е изолация на покрива на сградата, извършен е основен ремонт на физ. салон, подменена е парната инсталация и е монтиран нов котел на пелети. Днес училището функционира в модерна сграда, отговаряща на съвременните  европейски изисквания. Разполага с 10 класни стаи; 3 канцеларии; 2 актови зали; 1 кулинарен кабинет; 1 кабинет за отдих ;1 фитнес зала и физкултурен салон.