Google PlusFacebook
Дата:
НУ Паисий Хилендарски
Начално училище в град Стрелча

Обществен съвет - "Твоят час-фаза 1"

   1. Теодора Тошева Генчева - родител

   2. Мария Иванова Станкова - родител

   3. Пепа Бойчева Кацарова-Стефанова - родител

   4. Стоян Маринов Стоянов - родител

   5. Мария Стойкова Стоянова - представител на педагогическите специалисти

   6. Недка Стоянова Пайтакова - представител на педагогическите специалисти

   7. Станислава Савова Станева - представител на община Стрелча

   8. Мария Христева Узунова - представител на местната общност

   9. Лидия Илиева Илиева - представител на местната общност

   10. Радка Тодорова Салкова - представител на местната общност

 

 

   На 7.03.2017 година се състоя публична изява на клуб "Играя и уча английски език" с учениците от първите класове с ръководител г-жа Калбурова по проект "Твоят час" - Фаза 1. Учениците пяха,рецитираха и изиграха сценка на английски език, като поздравиха своите майки послучай 8 март.

     Брой 1 на училищен вестник "Искрици" издаден от клуб "Млад журналист " по проект "Твоят час" - Фаза 1

 

    Училищен вестник брой 2 - издава Клуб "Млад журналист"  по проект "Твоят час" - Фаза 1

 

   Отчет за публична изява на "Вокална група" с ръководител Ст.Стефанова

 

  Списък на родители включени в Училищния съвет "Твоят час"