Google PlusFacebook
Дата:
НУ Паисий Хилендарски
Начално училище в град Стрелча

По проект "ОБразование за утрешния ден" Дейност 6: "Повишаване на дигиталната компетентност на учениците под формата на извънкласни дейност (клубове по интереси) - Проект BG05M20P001-2.012-0001.През учебната 2021/2022 година беше сформиран клуб по интереси "Любознайко" с ръководител Парашкева Роглекова.

   В клуба участваха ученици от трети и четвърти клас, които по време на занятията се научиха да рисуват с програмата Paint, да форматират и редактират текст с програмата WORD, правиха презентации по зададена тема с Power Point. Научиха основните правила за безопасно сърфиране в Internet, сваляха музика , изображения и ги ползваха в свои презентации.