Google PlusFacebook
Дата:
НУ Паисий Хилендарски
Начално училище в град Стрелча

Подобряване качеството на образованието чрез въвеждане на целодневна организация

     НУ "Паисий Хилендарски" е училище с традиции и 170 годишна история. През настоящата учебна година в него се обучават 26 деца в една полудневна подготвителна група и 153 ученика от 1 до 4 клас. Включено е в списъка на средищните училища. По проект "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес" са сформирани 4 ПИГ от 1 до 4 клас, в които са включени 100 ученика.Разполага със съвременно оборудвани класни стаи, компютърен кабинет, WI-FI мрежа за цялата училищна сграда, 2 актови зали, кабинет за организиран отдих и занимания, кулинарен кабинет,  фитнес-зала и обновена спортна зала.Осигурен е безплатен транспорт за учениците, пътуващи от съставните на общината села.Обучението в ПИГ се осъществява от висикоквалифицирани възпитатели, които прилагат интерактивни методи на преподаване.

 

   На 22.01.2015 година учениците от ПИГ I-IV клас участваха в среща с психолог г-жа Мария Маркова от МКБППМН за овладяване на агресията сред учащите се. За развиване на вниманието и мисленето на учениците бяха проиграни различни забавни психологически игри.