Google PlusFacebook
Дата:
НУ Паисий Хилендарски
Начално училище в град Стрелча

"Училището - нашият зелен дом"

По проекта "Училището - нашият зелен дом" към ПУДООС беше оформена зона за отдих с алпинеум, беседка.Засадени бяха храсти, дръвчета и цветя.Училището беше озеленено с разнообразни тропически растителни видове- палми,лимони и др., за които децата полагат постоянни грижи.