Google PlusFacebook
Дата:
НУ Паисий Хилендарски
Начално училище в град Стрелча

Национална програма "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда"

По националната програма в НУ „Паисий Хилендарски град Стрелча бяха осигурени:

1. Външна площадка (разчертаване и боядисване).
2. Вътрешна (подвижна) площадка.
3. Оборудване и обзавеждане за външната и вътрешната площадки.

Стойност на проекта 4500 лв. - 3600 лв. от МОН и 900 лв. съфинансиране от бюджета на училището.