Google PlusFacebook
Дата:
НУ Паисий Хилендарски
Начално училище в град Стрелча

НП "Иновации в действие"

Стойност на проекта - 2583 лв.

Участници - 6 учители и 2 ученици

                       НУ „Паисий Хилендарски“ гр. Стрелча за втора година се включи в НП „Иновации в действие“ , към дейност „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища“. Дейността позволява обмен на иновации между иновативни училища и такива училища, които не са в списъка на иновативните училища, но са включени в Националната програма.  Наши партньори по програмата за 2022/20223 година са: Иновативните  училища НУ „ Свети Паисий Хилендарски “ гр. Банско  обл. Благоевград и иновативното училище НУ “Климент Охридски “ гр. Пловдив, обл. Пловдив и неиновативно училище НУ „Иван Вазов “ гр. Дългопол, обл. Варна. Иновативните  училища и  ние двете неиновативни се включихме  с по 6 педагогически специалисти и 2-ма ученици от всяко.

Дейностите по НП „Иновации в действие“ стартираха в гр. Пловдив. От 31.05. до 02.06 НУ ,, Паисий Хилендарски” гр. Стрелча  бе гост на НУ ,,Климент Охридски” гр. Пловдив. Заедно с колегите от училищата в Банско  и Дългопол, взехме участие в НП ,,Иновации в действие”. Домакините ни посрещнаха   по стара българска традиция с питка и мед, а първокласници от училището ни поздравиха за добре дошли с изпълнението на  две народни песни. Първия иновативен урок който наблюдавахме беше по ФВС в 4 клас с използването на метода „Работа в екип“ и интердисциплинарният подход в часовете по ФВС. При другите иновативните уроци бяха използвани методите  ,,Мозъчна атака”, ,,Световно кафене”, ,,Аквариум” и ,,Шест мислещи шапки”, демонстрираха умения за работа в екип и стимулиране на мисленето и концентрацията у учениците върху зададена тема. Обменът на добри практики е полезен и реално приложим.

Следващият етап от проекта  продължи в гр. Банско на 7, 8 и 9-ти юни 2023 г.  НУ "Св. Паисий Хилендарски" гр. Банско бе домакин на среща по НП "Иновации в действие" за "Мобилност, популяризиране и мултиплициране на добри иновации", с нас учители от, НУ "Паисий Хилендарски" гр. Стрелча , НУ "Климент Охридски" гр. Пловдив и НУ "Иван Вазов" гр. Дългопол.

И тук домакините ни посрещнаха   по стара българска традиция с питка и мед. Училищният хор с възпитаници от 1-4 клас ни приветстваха за добре дошли с химна на училището и народни песни от пиринският роден  край.

 Представените уроци: "Учейки, пеем и творим" - интердисциплинарен урок (математика, музика, технологии и предприемачество) в 4 "в" клас; "Пътешествие из природните области на България" (математика, човек и общество) с Envision в 4 "а" клас и "Няма боклук - всеки отпадък е ценен" - дейности по интереси в 4 "б" клас  са показателни за новаторското мислене на учителите, които стимулират учениците към креативно мислене, активно участие в учебния процес, умения за работа в екип, сръчност и артистични способности.

 Национална програма "Иновации в действие" дава възможности на учителите и учениците от различни училища в страната да обменят опит и добри педагогически практики за иновации в образованието. В неформална обстановка и преки разговори учителите от четирите училища заедно споделяхме опита и впечатленията си от работата в областта на иновациите. В края на посещението ние неиновативните училища се  амбицирахме да кандидатстваме и се включим в списъка на Иновативните училища в България. Обменът на добри практики се оказа много успешен, зареждащ с нови идеи, амбициращ за работа и създаващ нови партньорски отношения.