Google PlusFacebook
Дата:
НУ Паисий Хилендарски
Начално училище в град Стрелча

Обща стойност 9629,48 лв.

Обзавеждане - 3396,57

Консумативи и материали- 1977,40 лв.

Книги - 1993,23 лв.

Игри- 2262,48 лв.

Срок за изпълнение - 31.12.2016 г.