Google PlusFacebook
Дата:
НУ Паисий Хилендарски
Начално училище в град Стрелча

"Обединени от знанието BG05M2OP001-3.002-0263"

 

Вие можете да влезете в блога на училището тук

 

Информация за Проект BG05M2OP001-3.002-0263 "Обединени от знанието"

 

 

 Покана за пресконференция по Проект BG05M2OP001-3.002-0263 "Обединени от знанието"

 

 

Прессъобщение за стартиране на изпълнение на дейностите по проект "Обединени от знанието"

 

 

   На 7.03.2017 г. в НУ"П.Хилендарски" се състоя родителска среща. Г-жа Ив. Петришка - ръководител на Проект "Обединени от знанието" запозна родителите с дейностите и клубовете, по които ще се реализира проекта в следващите 24 месеца.

 Публични прояви по Проект BG05M2OP001-3.002-0263 "Обединени от знанието"

 

 Проектът "Обединени от знанието" една година по-късно