Google PlusFacebook
Дата:
НУ Паисий Хилендарски
Начално училище в град Стрелча

   През изминалата учебна година учениците от НУ "П.Хилендарски" се включиха активно в състезанията на Съюза на българските начални учители.

"Аз рисувам" - 46 участвали ученици, от които 38 получиха максималния брой точки 50;

"Аз и знанието" - участваха 32 ученици, 10 от тях завоюваха 50 точки;

"Аз и числата" -участваха 34 ученици,но само 9 успяха да получат максималния брой точки;

"Аз,природата и светът" - 35 ученици и 17 участници с максимален брой точки;

"Аз и буквите" - 39 участници, блестящо представяне на 21 от тях;

"Аз общувам с Европа" - в това състезание участваха само ученици от трети и четвърти клас - 16. От всички участници само Ния Орцева от 4"а клас успя да завоюва 50 точки.

За участието в състезанията на СБНУ всички ученици получиха грамоти. В националното финално състезанине на СБНУсе класираха 22 ученици от 1-4 клас , а те са:

1 клас:Радина Власакиева - !"а",Гергана Динчева - 1"б", Николета Динчева – 1"б",Спасимира Ранчева - 1"а",Илиян Василев - 1"а",Стилиян Учкунов - 1"а, Цветелина Цветкова - 1"а"

2 клас: Геновева Георгиева - 2"а", Кристияна Козарекова - 2 "а", Петя Бойчева - 2 "а".

3 клас: Ангел Цемов - 3"а", Атанас Нешев - 3"б",Златина Вельова – 3 "а",Ивайла Дякова - 3"б",Калина Белухова – 3"б",Ния Танчева – 3"а", Христиана Кацарова - 3"б".

4 клас: Васил Власакиев - 4"б",Дарина Спасова - 4 "Б",Марина Маринова - 4 "б",Ния Орцева – 4 "а",Николета Нешева– 4 "а.

Участия в кръговете на международното състезание "Математика без граници":

 

   В есенния кръг участие взеха 32 ученици от 2,3, и 4 клас. Медали за отлични резултати получиха: Атанас Нешев – 3"б" бронзов медал; Катя Атанасова - 4"а" бронзов медал; Стиляна Бориссова – 4"б" бронзов медал;Николета Нешева 4"а" сребърен медал;Ния Орцева - 4 "а" сребърен медал;Марина Маринова - 4"б
 сребърен медал.

При провеждане на зимния кръг на състезанието участваха 26 ученици от 1-4 клас. От тях 7 получиха медали за отлично представяне: Ния Танчева -3"а"сребърен медал:Златина Вельова –3"а" сребърен медал;Ангел Цемов - 3"а" бронзов медал;Филип Иванов -3"а" бронзов медал;Ивайла Дякова - 3"б" бронзов медал;Николета Нешева - 4 "а" бронзов медал;Геновева Георгиева - 2"а" бронзов медал.

От пролетния кръг на състезанието участваха 21 ученици, 9 бяха отличени: Радина Власакиева - 1"а" сребърен медал;Стилиян Учкунов - 1"а" сребърен медал;Константин Енев - 1"а" сребърен медал;Геновева Георгиева - 2 "а" бронзов медал;Кристияна Козарекова - 2 "а" бронзов медал;Ивайла Дякова - 3"б" бронзов медал;Калина Белухова  - 3"б" бронзов медал;Ния Орцева - 4 "а" бронзов медал;Катя Атанасова - 4 "а бронзов медал.

Всички участници в международното състезание "Математика без граници" получиха сертификати за участие и отлично представяне.

 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3 - Изображение 4 - Изображение 5 - Изображение 6