Google PlusFacebook
Дата:
НУ Паисий Хилендарски
Начално училище в град Стрелча

На 19.02.2015 год. учениците и преподавателите от НУ "Паисий Хилендарски" гр.Стрелча представиха вълнуващ  и незабравим урок по родолюбие "На Левски със завета бунтовен" пред гостите от областната конференция, посветена на организацията на учебния ден,по проект BG051PO001-3.1.06."Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес" , пред родители и граждани на град Стрелча

 

 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3 - Изображение 4 - Изображение 5 - Изображение 6 - Изображение 7 - Изображение 8