Google PlusFacebook
Дата:
НУ Паисий Хилендарски
Начално училище в град Стрелча

   Ученици от 3 клас при НУ"Паисий Хилендарски" гр. Стрелча взеха участие в петдневно обучение, което се проведе в периода от 19-23 юли 2021г. в УЦ на ГДБПЗИ с. Бошуля по Проект" Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения" финансиран от ОП "Околна среда 2014-2020г.", съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.
   Третокласниците придобиха теоретични знания и практически умения, за адекватни действия при наводнения и последващи кризи, които показаха при решаването на тестовете, и практически приложиха при възникващи на практика екстремни ситуации в дидактични игри.
   Всички участници получиха много подаръци, а в края на обучението им връчиха и Грамоти.
 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3 - Изображение 4 - Изображение 5 - Изображение 6 - Изображение 7 - Изображение 8