Google PlusFacebook
Дата:
НУ Паисий Хилендарски
Начално училище в град Стрелча

   Послучай 139 години от Освобождението на България ученици от вторите класове с ръководители П.Роглекова и Ан. Сараджова участваха с рецитал в общоградското тържество,което се състоя пред паметника на Волов в града ни. С танци и песни се включиха и клубовете сформирани по проект "Твоят час" - Фаза 1 : клуб "Танци" с ръководител М. Бензарова и клуб "Вокална група" с ръководител Ст.Стефанова.   Клубовете са сформирани по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности" финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".

 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3 - Изображение 4 - Изображение 5