Google PlusFacebook
Дата:
НУ Паисий Хилендарски
Начално училище в град Стрелча

Евакуация при пожар

На 07.10.2022 г.  в НУ „ Паисий  Хилендарски“  беше проведено  тренировъчно занятие за проиграване на Плана за евакуация при пожар, възникнал в котелното помещение на училището. Незабавно по телефона бяха уведомени  СУ УПБЗН, гр. Стрелча, които отреагираха на подаденият сигнал и пристигнаха.

След подаден звуков сигнал със звънец учениците, педагогическият и непедагогическият персонал  се евакуираха без паника и тичане от сградата.

След направена проверка се установи, че няма останали в „горящата“ сграда. 

Направена бе и демонстрация за гасене на пожар.

Тренировъчното обучение премина успешно.

Благодарим на инж. Атанас Бобеков и пожарникарите от УПБЗН - гр. Стрелча,  взели участие в съвместното тренировъчно занятие с цел подготовка на децата и учениците от НУ „П. Хилендарски“ за реагиране при евентуална опасност.

Главен учител : Ст. Караджова

Евакуация при пожар - Изображение 1Евакуация при пожар - Изображение 2Евакуация при пожар - Изображение 3Евакуация при пожар - Изображение 4Евакуация при пожар - Изображение 5