Google PlusFacebook
Дата:
НУ Паисий Хилендарски
Начално училище в град Стрелча

   На 13.10.2021 година беше проведено тренировъчно занятие за евакуиране на учениците, педагогическия и непедагогическия персонал от сградата на училището при наличие на пожар на покрива. При подаден сигнал от мегафон започна напускането на класните стаи от втори и след това от първия етаж,както е заложено в евакуционния план на училището. Децата се придвижваха без паника и без да тичат, като занятието приключи в рамките на 3 минути.

 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3 - Изображение 5 - Изображение 6 - Изображение 7