Google PlusFacebook
Дата:
НУ Паисий Хилендарски
Начално училище в град Стрелча

 

   На 18.10.2023 г.  в НУ „ Паисий  Хилендарски“  бе проведено тренировъчно занятие за проиграване на Плана за евакуация при пожар като бяха спазени всички дейности в плана за действия: подаване на сигнал за пожар със звънец и известяване на намиращите се в училище ученици, учители и служители за незабавна евакуация.

   Евакуацията се извърши за 2 минути -  организирано, без паника по коридорите и изходите. Учениците бяха изведени на безопасно разстояние от сградата на училието. 

   Директорът на училището и госпожа Караджова, главен учител, припомниха на децата някои практически основни правила, които трябва да се спазват задължително при възникване на ситуация на пожар.

 - Изображение 1 - Изображение 3 - Изображение 5 - Изображение 6 - Изображение 7