Google PlusFacebook
Дата:
НУ Паисий Хилендарски
Начално училище в град Стрелча

Световен ден на рециклирането

   

Днес, 18 март Световният ден на рециклирането, се проведе съвместна инициатива с ЕКОПАК България, Общ. Стрелча и НУ "П. Хилендарски".
Учениците от 1-4 клас и децата от ППГ се включиха с ентусиазъм в събирането на пластмасови бутилки и метални кенчета.
Във всеки клас бе проведен урок на тема:"Разделно събиране на отпадъци и тяхното рециклиране".
Във фоайето на училището се подреди изложба с изработени от учениците различни предмети и картички с материали за рециклиране.
Най-малките възпитаници на училището:децата от ППГ и ученици от 1 клас изнесоха кратка художествена музикална програма.
   Проведе се акция с участието на  представители на ЕКОПАК България за събиране на пластмасови отпадъци и метални опаковки и тяхното рециклиране в завода на ЕКОПАК. Мероприятието бе организирано с активното съдействие на ОбА -гр.Стрелча.
За активната си дейност в кампанията , която бе на състезателна основа участниците получиха награди.
Резултатите от участието в мероприятието са следните :
Общо за училището предадени 327,980 кг.
ПЪРВА МЯСТО : 2- а клас с класен ръководител г-жа Радка Иванова получи званието "Екоклас на годината" и награда от ЕКОПАК -"Екскурзия до гр.София"и туристически ранички. Събраните от тях отпадъци са 65,850 кг.
ВТОРО МЯСТО : 4- а клас с класен ръководител г-жа Денка Цемова.
Класът получи наградатап на ОбА -гр.Стрелча -"Екскурзия до гр.Копривщица" и термоси от ЕКОПАК. Бяха събрани 62,820 кг отпадъци.
ТРЕТО МЯСТО - 1 - а с класен ръководител г-жа Цветанка Няголова. Класът получи наградата на директора на училището " Екскурзия да гр.Копривщица " и зелени кърпи от ЕКОПАК. Учениците събраха 58,400 кг. отпадъци.
   Благодарствена грамота от ЕКОПАК получиха г-жа Иванка Илиева - директор на училището и кл.р-л на 2"а" г-жа Р. Иванова, кл.р-л 4"а" г-жа Д. Цемова и кл.р-л на 1"а"
г- жа Цв. Няголова.
Благодарим на всички участници в инициативата: деца, ученици, учители и родители.
Нека всички заедно да се грижим и поддържаме чистотата на нашия град!
Световен ден на рециклирането - Изображение 1Световен ден на рециклирането - Изображение 2Световен ден на рециклирането - Изображение 3Световен ден на рециклирането - Изображение 4Световен ден на рециклирането - Изображение 5Световен ден на рециклирането - Изображение 6Световен ден на рециклирането - Изображение 7Световен ден на рециклирането - Изображение 8