Google PlusFacebook
Дата:
НУ Паисий Хилендарски
Начално училище в град Стрелча

Открита практика на тема: "Стрелча - моят град"

   На 23 март 2023 г. в град Стрелча се проведе регионален форум за споделяне на иновативни педагогически практики „Работилница на идеи“.
Организатори на форума бяха Регионално управление на образованието-Пазарджик и НУ „Паисий Хилендарски“, гр. Стрелча.
Тема: Проектно-базирано обучение (интердисциплинарност, екипност и интерактивност) в начален етап, съвременното дете и ученик – предизвикателства пред началния учител.
На форума бяха представени 20 иновативни педагогически практики. От НУ „Паисий Хилендарски“ открита практика на тема „Стрелча – моят град“ представи г-жа Стойна Караджова.
В събитието взеха участие над 50 начални учители от област Пазарджик .
Колективът на НУ „Паисий Хилендарски“ приготви кетъринг, с който посрещна участниците във форума.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Открита практика на тема: "Стрелча - моят град" - Изображение 1Открита практика на тема: "Стрелча - моят град" - Изображение 2Открита практика на тема: "Стрелча - моят град" - Изображение 3Открита практика на тема: "Стрелча - моят град" - Изображение 4Открита практика на тема: "Стрелча - моят град" - Изображение 5Открита практика на тема: "Стрелча - моят град" - Изображение 6Открита практика на тема: "Стрелча - моят град" - Изображение 7Открита практика на тема: "Стрелча - моят град" - Изображение 8