Google PlusFacebook
Дата:
НУ Паисий Хилендарски
Начално училище в град Стрелча

   На 27.05.2024 г. се проведе публична изява с учениците от клуб „Забавна математика“.  Целта на  публичната изява бе учениците по забавен, увлекателен и игрови  начин да покажат усвоени знания и умения за събиране, изваждане, умножение и деление на числата до 1000. Чрез решаване на различни видове задачи учениците демонстрираха  логическо мислене и съобразителност, приложиха знанията си за геометричните фигури в практическа задача, показаха увереност в своите знания и умения.  

   Всички ученици участваха активно, за което получиха грамота. Доказаха, че математиката не само е навсякъде около нас, а може да бъде полезна и забавна.

 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3 - Изображение 4 - Изображение 5 - Изображение 6