Google PlusFacebook
Дата:
НУ Паисий Хилендарски
Начално училище в град Стрелча

Празник на народните будители и патронен празник на училището

       На 30.10.2014 г. учители , ученици и родители от НУ "Паисий Хилендарски" гр.Стрелча отбелязаха 1-ви   Ноември  с песни и стихове , посветени на народните будители и патрона на училището Паисий Хилендарски, подготвени от учениците от ПИГ с ръководители Стойна Караджова, Мария Стоянова и Денка Цемова. Слово за делото на будителите поднесе г-жа Недка Пайтакова. В знак на признателност бяха поднесени цветя и венец на паметника на П.Хилендарски" от директора на училището Иванка Петришка, учители, ученици и родители. Учениците от 1-4 клас и класните им ръководители поднесоха цветя и на паметниците на В.Левски, Ботев, Кирил и Методий , П.Волов , намиращи се в нашият град.