Google PlusFacebook
Дата:
НУ Паисий Хилендарски
Начално училище в град Стрелча

   На 9.03. се проведе открит урок по човекът и природата в 4 "а" клас. Госпожа  Панка Калбурова и учениците показаха един иновативен STEAM урок по темата за Енергия и околна среда. Учениците представиха свои презентации, табла, стихове, танц, като изразиха своето отношение към използване на енергия от възобновяеми източници. Госпожа Калбурова насочваше учениците като използваше и интердисциплинарния подход в обучението - връзка с обучението по БЕЛ,английски език, музика, изобразително изкуство и компютърно моделиране.

   Пожелаваме още успехи на учениците и госпожа Калбурова!

 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3