Google PlusFacebook
Дата:
НУ Паисий Хилендарски
Начално училище в град Стрелча

На 19 и 20.02.2015 г. в град Стрелча РИО-Пазарджик , НУ "Паисий Хилендарски" и СОУ "СВ.СВ.Кирил и Методий" организираха областна конференция, посветена на организацията на учебния ден , по проект BG051PO001-3.1.06." Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес". В конференцията взеха участие Лазар Додев - директор на дирекция "Организация,контрол и инспектиране " в МОН,В.Кайтазова - началник на РИО-Пазарджик експерти от МОН и РИО -Пазарджик, 60 директори и възпитатели от средищните училища от област Пазарджик.Участниците в конференцията обсъдиха новата инструкция за организация на учебния ден,споделrха положителен опит,взеха участие в мероприятията,посветени на 142-та годишнина от гибелта на Апостола,посетиха килийното училище.

 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3 - Изображение 4 - Изображение 5 - Изображение 6 - Изображение 7 - Изображение 8