Google PlusFacebook
Дата:
НУ Паисий Хилендарски
Начално училище в град Стрелча

НП "Иновации в действие"

НП "Иновации в действие"
Тази година нашето училище отново взе участие по Национална програма "Иновации в действие" за "Мобилност, популяризиране и мултиплициране на добри иновации"
От 31.05 до 02.06. гостувахме на Иновативно НУ ,,Климент Охридски” гр. Пловдив заедно с колеги от НУ "Св. Паисий Хилендарски" гр. Банско и НУ "Иван Вазов" гр. Дългопол. Умения за работа в екип и стимулиране на мисленето и концентрацията у учениците, домакините демонстрираха с иновативните стратегии и техники: ,,Мозъчна атака”, ,,Световно кафене”, ,,Аквариум” и ,,Шест мислещи шапки”.
От 07.06 до 09.06. имахме удоволствието да посетим Иновативно НУ "Св. Паисий Хилендарски" гр. Банско. Пред учители и директори от другите три училища, участващи в проекта, бяха представени интердисциплинарните уроци: "Учейки, пеем и творим" (математика, музика, технологии и предприемачество), "Пътешествие из природните области на България" (математика, човек и общество) с Envision и занимания по интереси "Няма боклук - всеки отпадък е ценен". А през "Музикалното междучасие" всички колеги се забавляваха и танцуваха заедно с домакините.
Национална програма "Иновации в действие" дава възможности на учителите и учениците от различни училища в страната да обменят опит и добри педагогически практики за иновации в образованието.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НП "Иновации в действие" - Изображение 1НП "Иновации в действие" - Изображение 2НП "Иновации в действие" - Изображение 3НП "Иновации в действие" - Изображение 4НП "Иновации в действие" - Изображение 5НП "Иновации в действие" - Изображение 6НП "Иновации в действие" - Изображение 7НП "Иновации в действие" - Изображение 8