Google PlusFacebook
Дата:
НУ Паисий Хилендарски
Начално училище в град Стрелча

   Във връзка с отбелязването на 180 г. Начално училище в Стрелча на 28.март 2024 г.  се проведе тържествено честване на патронния празник на училището.

   Да споделят събитието присъстваха г-жа Валентина Кайтазова – областен управител на град Пазарджик, представители на РУО – г-жа Илияна Петрова – старши експерт и г-жа Костадинка Найденова – началник на отдел ОМДК,   г-н Георги Павлов – кмет на гр. Стрелча,  Иван Фингаров – председател на Обществен съвет, колективите на ДГ „Д-р Стайко Стайков“ и  СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, общински съветници,  бивши учители и възпитаници, местни граждани.

   Програмата започна с химна на НУ „Паисий Хилендарски“ и песен за Стрелча, с което участниците в програмата поздравиха всички ученици, учители, гости на тържеството, както и бивши възпитаници, дошли да уважат празника, и накараха присъстващите да се чувстват горди, че са част от това учебно заведение и неговата история.

   В официалната част, придружена с презентация от снимки на училището през годините, старите постройки и колективи, приветствено слово поднесе г-жа Иванка Илиева, директор на НУ „Паисий Хилендарски“, като пожела на всички здраве, вдъхновение и сили, за да преодоляваме заедно трудностите и предизвикателствата по пътя към познанието. Своя поздрав поднесоха и бивши възпитаници на училището. 

   Празничната програма продължи с красиви танцови композиции, изпълнени от мажоретния състав към училището,   рецитал,  танци и песни, с което се внесе допълнително жизнерадостно настроение.

   Поздравителен адрес по случай празника изпратиха Началникът на РУО – Пазарджик, инж. Георги Павлов – кмет на община Стрелча, председателят на Общински съвет – Стрелча Иван Фингаров, Людмила Иванова – ръководител на КСУ, членовете на ЛК Панагюрище, Николета Петкова – директор на Историческия музей, , колективът на СУ „Св.Св.Кирил и Методий“, екипът на ДГ „Д-р Стайко Стайков“, общински коалиционен съвет на Съюза на българските учители.

   Спонсори на събитието станаха група „Горски здравец“, „НАГИ 2008“ ЕООД, ЕТ „СЕСИЛ – МАРИЯ ДРИНОВА“, „ДИМПЕКС 82“ ЕООД, Соня Христова Нешева, Димитър Хараламбов и Асен Хараламбов, „ДРИЙМ ОПТИК“ ЕООД, ЕТ „Минка Герова“. „РОЛЕКС – 12“ ЕООД, Генчо Делов Вельов, „ЦВЕТИ-АУТО 2017“ ЕООД, Тодорка и Златомир Танчеви, Дело Стоянов Делов, Иван Радев, Иванка Илиева, „АСИДА – К“ ЕООД, АСАРЕЛ-МЕДЕТ АД – гр,.Панагюрище.

   Във връзка с юбилея екип от учители подготви и издаде юбилеен вестник „Факел (1844-2024 г.)“. На неговите страници бе отразена историята на училището, постиженията на учители и ученици и интересни моменти от училищния живот.

   Училището продължава своята мисия – да образова и да възпитава личности с гражданско съзнание, като следва съвременните образователни тенденции, отговаря на нарастващите изисквания на променящия се свят.

   Честит празник на всички, които носят в сърцето си любов и признателност към училището с лика на Паисий Хилендарски!

 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3 - Изображение 4 - Изображение 5 - Изображение 6 - Изображение 7 - Изображение 8